Regulament utilizare email

Reguli generale

 • Toate cadrele didactice, doctoranzii, rezidenții, cercetătorii, precum şi toţi angajaţii care aparţin personalului administrativ, auxiliar didactic sau nedidactic au dreptul de a deţine o adresă de email pe serverul Universităţii.
 • Cererile de obţinere a unui cont de email pe serverul Universităţii se depun la Serviciul RCCI. Descarca Model cerere
 • Adresa de email trebuie să fie de forma: prenume.nume@umfst.ro
 • Orice parolă trebuie să fie complexă şi să aibă o lungime minimă de 8 caractere. O parolă complexă este un şir de caractere compus din litere minuscule, majuscule, cifre şi simboluri (%$#&^* …)
 • Informaticianul, cu drepturi de administrator pe serverul de email, creează contul de email cu o parola inițială, care va fi schimbată de utilizator la prima accesare a contului.
 • Pentru verificarea căsuţei poştale este pusă la dispoziţie o interfaţă web la adresa webmail.umfst.ro. Se poate accesa de pe orice calculator conectat la Internet, prin intermediul unui browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari etc.) De asemenea, pe calculatorul fiecărui utilizator (în interiorul Universității) se poate configura un client local de email (exemple: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook).
 • Toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor privind contul de acces și datele acestora.
 • Utilizatorii nu trebuie să trimită, retrimită sau să primească informaţii confidenţiale sau senzitive ce privesc “Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş”, folosind conturi utilizator care nu sunt proprietatea Universităţii. Exemple de astfel de conturi, sunt (dar nu sunt limitate numai la acestea: Hotmail, Yahoo mail, Gmail, Freemail), precum şi adrese de email puse la dispoziţie de alţi Furnizorii de Servicii Internet.
 • Este interzisă:
  • Trimiterea de mesaje cu caracter de intimidare sau hărţuire;
  • Folosirea sistemului de mesagerie electronică în scopuri personale;
  • Folosirea sistemului de mesagerie electronică în scopuri politice sau pentru campanii politice;
  • Încălcarea drepturilor de autor prin distribuirea neautorizată a materialelor protejate;
  • Folosirea altei identităţi decât cea reală atunci când se trimite email, exceptând cazurile când persoana este autorizată în scop de suport administrativ.
  • Trimiterea mesajelor nesolicitate către grupuri de persoane.
 • Serviciul RCCI asigură confidențialitatea datelor personale sau a accesului la informații folosind poşta electronică sau alte instrumente de conversaţie electronică in limitele competentelor, a posibilităţilor tehnice existente şi a limitelor impuse de prevederile legale în vigoare.

Limitări și instrucțiuni adiționale

 • Spațiul de stocare pe server pentru casuțele de email nu este limitat. Totuși utilizatorii sunt rugați ca periodic să golească mesajele din folderele [Trash], [Sent], [Junk] etc.
 • Mărimea maximă a unui attachment (atașament) este de 25 Mb. Menționăm că aceaste mărimi sunt după codarea mesajului de aceea se poate să aveți de ex. un fișier 22 Mb care nu poate fi trimis.
 • Nu se pot trimite/primi executabile sau alte fișiere cu extensii care pot transporta viruși. Cu toate acestea a fost permisă trimiterea/primirea de executabile in interiorul unei arhive. Dacă nu recunoașteți adresa de email de la care vin asemenea emailuri vă rugăm să nu deschideți / extrageți / executați conținutul din aceste arhive (pentru a evita virusarea calculatorului, compromitarea datelor personale).
 • Mesajele de email trimise sau primite sunt scanate pentru detectarea virusilor sau spam-ului. Dacă trebuia să primiți un mesaj și acesta nu a ajuns vă rugăm sa contactați administratorii de rețea pentru clarificări. În caz că în căsuța de email se primește prea mult SPAM vă rugăm de asemenea să ne contactați.
 • În nici un caz să nu răspundeți la un mesaj în care cineva vă intreabă/vă cere datele de conectare la sistemul de postă electronică. Nu divulgați la nimeni Parola pentru Userul dvs. de email.
 • Atât clientul local cât și clienții de webmail accesează aceeași cutie poștală (aceleași foldere). În consecință dacă un mesaj este mutat sau șters de pe o interfață webmail, acesta nu mai apare nici pe clientul local (Outlook).
 • Utilizatorii sistemului de email sunt rugați să nu trimită mailuri care au mai mult de 20 de destinatari. Vă rugăm să folosiți grupurile de mail din cadrul Universității.
 • Utilizatorii sistemului de email sunt limitați la 100 de email-uri/oră. Pentru creșterea acestor limite contactați serviciul RCCI.

Pentru probleme legate de sistemul de mail vă rugăm să ne contactați la rcci@umfst.ro sau prin telefon 0265 215551 int. 233